Kristin Kaspersen style=

Kristin Kaspersen

Importansvarlig
Anne Lise Nevøy style=

Anne Lise Nevøy

Leder
Marianne Bratteteig style=

Marianne Bratteteig

Nestleder Kasserer
Kurt Johansen style=

Kurt Johansen

Styremedlem