Bladet Orkideer

 

Bladet Orkideer (32 sider fargetrykk) utgis i samarbeid med Dansk Orkidéklubb og sendes medlemmene 6 ganger årlig.

 

NOFs bibliotek inneholder et godt utvalg av orkidé litteratur. Bøker kan bestilles for hjemlån og sendes i posten til interesserte medlemmer.

 

Copyright@orkideer.no